Gå till innehåll

I Örebro finns över 200 konstverk utplacerade i stadens offentliga rum. Bland de äldsta konstverken finner vi en staty på Engelbrekt som stått på Stortorget sedan 1865 och bland de senaste finns konstverk på nybyggda förskolor och skolor ute i kommunens olika stadsdelar.

På kommunens karta kan du nu hitta nästan alla offentliga konstverk som finns i Örebro kommun. Här kan du se vem som gjort konstverket, när det köptes in och lite mer allmän information om konstverket.

Självguidade konstvandringar

Upptäck den offentliga konsten i Örebro med självguidade konstvandringar. Med hjälp av karta och beskrivningar kan du på egen hand göra en utflykt och lära dig mer om konstverken i centrala Örebro. Foldrarna finns även i tryckt version och finns att hämta gratis på Örebro konsthall.

Konstvandringar för barn

Konsten i Kulturkvarteret

Under 2022-2023 har publikationen Konsten i Kulturkvarteret tagits fram. Publikationen innehåller bilder och texter och presenterar det fullständiga konstprogrammet som Örebro konsthall haft i uppdrag att ta fram till Kulturkvarteret. Ladda ner Konsten i Kulturkvarteret. (Pdf, 4.6 MB)

Om Kulturkvarteret

Kulturkvarteret började byggas 2018 med visionen att tillgängliggöra kulturen och skapa en inkluderande mötesplats i Örebro. Den 15 april 2021 överlämnades byggnaden till Örebroporten och verksamheterna som skulle flytta in. Det tidigare Riksbankshuset blev också en integrerad del av kvarteret och ny adress för Örebro konsthall. I enlighet med enprocentsregeln har Örebro konsthall haft i uppdrag att utforma ett konstprogram för den nya byggnaden.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro konsthall

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se