Gå till innehåll

Örebro konsthall ansvarar för kommunens konstsamling. 

Idag består konstsamlingen av drygt 9 000 verk, varav 7 800 är så kallad lös konst, som är flyttbar och finns inomhus.

Samlingen består av målningar, teckningar, grafik, textil, fotografi och mindre skulpturer. Inköpen är främst gjorda under 1900-talets mitt och framåt. Ett av inköpskriterierna har varit att konsten ska spegla den tid vi lever i och vara samtida i sitt uttryck.

Konsten köps in för att placeras ut i kommunens olika verksamheter som till exempel i skola, på vård och omsorgsboenden, kontor och rådhuset.

Personal på Örebro kommun har möjlighet att låna konst ur samlingen till sina verksamheter och till sina arbetsrum.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro konsthall

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se