Gå till innehåll
  • Start
  • / Förskola & skola

Upplev, samtala och lär om konst! För förskolor, grundskolor, gymnasieklasser och vuxenutbildning håller vi i visningar av våra utställningar och konstvandringar av den offentliga konsten på stan. Det finns även möjlighet att boka in skapande i konsthallens ateljé på utställningens tema i samband med visning.

Vid bokningsförfrågningar kontakta louise.martinsson@orebro.se

Konstvisningar och skaparverkstäder på Örebro konsthall

Här kan du läsa mer om aktuella och tidigare utställningar.

Hämta inspiration från våra digitala skaparverkstäder SKAPA som med utgångspunkt i konsten ger förslag på eget skapande var du än är. De digitala skaparverkstäderna hittar du här.

Barn som tittar på konst

Konsthandledningar

Till utställningarna arbetar vi fram en konsthandledning som är tänkt som ett underlag för lärare och andra intresserade. Du som besökare eller pedagog kan antingen använda dig av konsthandledningen inför ett bokat besök eller som underlag för ett besök på egen hand. Utgå även gärna från de tips på skapande aktiviteter för utställningen som finns i slutet av varje konsthandledning.

Konsthandledning för den pågående utställningen Kall luft på öm hud av Tobias Bradford. Pdf, 665.5 kB.

Är du pedagog i förskolan?

Visningar och skapande

Förskolor är välkomna till oss på förmiddagar innan Örebro konsthall öppnar för allmänheten. Då finns det lugn och utrymme som behövs för en koncentrerad konstupplevelse för barnen. Vi tar emot max 15 förskolebarn samtidigt. 

Du kan antingen boka en visning av utställningen som tar cirka 40-60 minuter eller en visning och skapande i ateljén efteråt som tar ca 60–90 minuter beroende på barngruppen.

Under visningar för förskolor börjar vi med att samla gruppen i en cirkel på golvet och samtala om vad konst kan vara. Sedan går vi på upptäcktsfärd i utställningsrummet och undersöker de olika konstnärliga uttrycken tillsammans. Vi samtalar om vad vi ser och barnen får berätta om sina olika upplevelser. Vill du boka en visning med skapande i ateljén så utgår vi från utställningens tema och skapar utifrån de idéer och associationer som utställningen väcker!

Konst på stan

Mellan maj–oktober kan du även boka en konstvandring med utgångspunkt från Örebro konsthall där vi tittar på några av våra offentliga konstverk i stadsrummet. Vi lär oss om allt från 100 år gamla skulpturer till nutida konstverk under cirka en timmes promenad. Se till att barnen är klädda efter väder.

Kultur och konst i läroplanen

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. Arbetslaget ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

Är du lärare i årskurs 1 - 9?

Visningar av samtidskonst

Kom med dina elever och möt den samtidskonst som visas på Örebro konsthall!

Samtidskonsten är en utmärkt utgångspunkt för samtal om identitet, samhälle, demokrati, estetik, vad det innebär att vara människa och annat viktigt här i livet. Beroende på vilken utställning vi visar lyfter vi olika frågor och besöket här öppnar förhoppningsvis elevernas ögon för nya perspektiv. Konst är kommunikativ och väcker frågor! Ett besök på Örebro konsthall ger eleverna inblick i konstnärliga perspektiv och arbetssätt.

Välj mellan en visning av utställningen eller en visning med efterföljande skapande i ateljén för elever till och med årskurs 6. En visning tar cirka 40–60 minuter och en visning med efterföljande skapande tar cirka 60–90 minuter. Vi tar emot max 20 elever samtidigt för visning med skapande och max 25 elever samtidigt för enbart visning men vi ser gärna att ni kommer med mindre grupper eller i halvklass.

Kultur i läroplanen

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Är du lärare på gymnasiet eller för vuxna?

Visningar av våra utställningar på konsthallen

Kom med dina elever och möt den samtidskonst som visas just nu i Örebro!

Samtidskonsten är en utmärkt utgångspunkt för samtal om identitet, samhälle, demokrati, estetik, vad det innebär att vara människa och annat viktigt här i livet. Beroende på vilken utställning vi visar lyfter vi olika frågor och besöket här öppnar förhoppningsvis elevernas ögon för nya perspektiv. Konst är kommunikativ och väcker frågor! Ett besök på Örebro konsthall ger eleverna inblick i konstnärliga perspektiv och arbetssätt. En visning tar cirka 40–60 minuter.

Visningar är kostnadsfria för gymnasieskolor i Örebro kommun, även friskolor samt SFI. Kommer du från en folkhögskola eller högskola tar vi en avgift på 800 kronor för visningar dagtid.

Konst på stan

Mellan maj–oktober kan ni även boka en konstvandring med utgångspunkt från Örebro konsthall där vi tittar på några av våra offentliga konstverk i stadsrummet. Vi samtalar om allt från 100 år gamla skulpturer till nutida konstverk under cirka en timmes promenad.

Kultur i läroplanen

En trygg identitet och medve­tenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Det är även skolans ansvar att varje elev som har slutfört gymnasiet kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden.

Inspirationsdagar för bildlärare

De senaste åren har Örebro konsthall anordnat inspirationsdaga län och studieförbundet Sensus. Inspirationsdagarna är kostnadsfria heldagar med fortbildning inom ett fält i samtidskonsten, med utrymme för både teori och praktik.

Under höstens inspirationsträff var temat "Konsten som universellt språk". Bland föreläsarna fanns Bodil Sundberg, docent och forskare på Örebro universitet, som berättade om projektet Rita för att lära där elever har lärt sig genom skapande i NO-undervisning. Deltagarna fick även möta Barbro Bergfeldt, universitetsadjunkt i bild på Örebro universitet och utbildad ateljerista, som berättade om Reggio Emilias förhållningssätt. På eftermiddagen hölls en workshop med konstnären Saadia Hussain om deltagande i konsten på Örebro konsthall, och en lekfull och fartfylld eftermiddag på Konstfrämjandet med kreativa medel och uttryck.

Temat för 2016 var Graffiti och gatukonst och dagen ägde rum på Tegelbruket med inspiratören Tobias Barenthin Lindblad. 2017 var temat Leranimationer med inspiratören Moa Lönn på Örebro läns museum. 2019 hölls en workshop i serieteckning med Sara Olausson samt besök på Örebro länsmuseum och Örebro konsthall. 2020 hölls inspirationsdagen i ett digitalt format med fokus på barns deltagande och kreativa processer under en dag med konstnärerna Jenny Berntsson, Ruben Wätte och Jelena Rundqvist som också ställde ut på konsthallen i utställningen WE ARE HERE.

Vill du få info om inspirationsdagar och annat?

Skicka ett mail till louise.martinsson@orebro.se.

Det finns även en grupp på Facebook som heter ”Nätverk för bildlärare i Örebro”. Gå gärna med där för tips och idéutbyte!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro konsthall

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se