Gå till innehåll
  • Start
  • / Om Örebro konsthall

Örebro konsthall är en mötesplats för samtidskonst i Örebro kommun.

Örebro konsthall vill vara en angelägen mötesplats som inspirerar, engagerar och öppnar upp för nya perspektiv och upplevelser. Vi vill möjliggöra för fler möten med konst och strävar efter låg tröskel och konstnärlig höjd!

På Örebro konsthall utforskas existentiella och angelägna samhällsfrågor och konsten för konstens egen skull. Vi vill inspirera, väcka nyfikenhet och fördjupa kunskapen om konst och vår samtid.

För att ta del av Örebro konsthalls utställningar och publika program kan du besöka oss på Nygatan 7 i det tidigare Riksbankshuset i Kulturkvarteret i Örebro.

Här visar vi svensk och internationell samtidskonst och arrangerar visningar och programpunkter där du kan ta del av bland annat konstnärssamtal, poesi, dans och performance. Konstsamtal och skapande verksamhet kan inspirera till att väcka nya tankar och känslor.

Örebro konsthall arbetar på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden för att ge konstupplevelser, sprida kunskap om konst och göra konsten tillgänglig för barn, ungdomar och vuxna.

Örebro konsthall förvaltar den kommunala konstsamlingen samt projektleder nya konstnärliga gestaltningar i hela kommunen genom enprocentsregeln.

Verksamheten startade 1979 i Fenixhuset (mittemot Stora hotellet) under namnet Galleri Fenix. 1986 gick flytten till Olaigatan 7 och namnet ändrades till "Konsthallen i Örebro". Under 1994-2003 befann sig konsthallen i Örebro läns museums lokaler under det gemensamma namnet Konstmuséet. 2003-2021 var konsthallen belägen på Olaigatan 17B, i den f.d. banklokalen i Centralpalatset. Sedan augusti 2021 hittar du Örebro Konsthall i det f.d. Riksbankshuset i Kulturkvarteret.

Örebro konsthall hyr ut sina lokaler till företag och föreningar för t.ex. möten, kulturarrangemang och konferenser. Uthyrningen kan kombineras med en visning. Konsthallen hyr inte ut till fester eller liknande.

Standardutrustning utgörs av videoprojektor, duk och en ljudanläggning. En personal ingår i alla priser.

Företag

Dagtid (08.00-11.00)

900 kr / timme exkl. moms.

Kvällstid (Efter kl. 18 och helg efter kl 15)

1800 kr / timme exkl. moms.

Ideella föreningar

Dagtid(08.00-11.00)

500 kr/timme exkl. moms

Kvällstid (Efter kl. 18 och helg efter kl. 15)

1 000 kr per timme exkl. moms.

Varmt välkomna!

För information och bokning ring 019-21 49 00 eller mejla konsthallen@orebro.se

Icke vinstdrivande/ideella organisationer, skolor utanför Örebro kommun.

Dagtid (09.00-18.00)

800 kr/visning exkl. moms

Kvällstid (18.00- och helg)

1 600 kr/visning exkl. moms

Företag

Dagtid (09.00-18.00)

2 300 kr/visning exkl. moms

Kvällstid (18.00 - och helg)

4 600 kr/visning exkl. moms

Varmt välkomna!

För information och bokning kontakta Louise Martinsson via mejl louise.martinsson@orebro.se eller på telefon 019 21 48 96.

Projektledning, hängning, packning och transport av konst

Kostnad: 600 kr/timme

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro konsthall

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se